Delcon Hemomix 2 Kan Alma Çalkalama Cihazı

Delcon Hemomix 2 Kan Alma Çalkalama Cihazı

DELCON KAN ALMA ÇALKALAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kan torbasını taşıyabilecek bir kefeye sahip olmalıdır,

2. Kan ile antiagülanın düzgün şekilde karışması için tepsi 3D hareket yapmalıdır,

3. Bütün kan torbası tiplerini karıştırıp, taşıyabilmeli ve uyumlu olmalıdır,

4. Kan alımına ve ağırlığa göre akustik ve görsel olarak uyarı vermelidir.

5. Kan alımına başlanmadan önce Boş kan torbası kefesine yerleştirildiğinde otomatik

olarak ağırlık sıfırlaması yapabilmelidir. (boş torba darasını almalıdır)

6. Alınacak kanın hacmi istenilen grama göre ayarlanabilmelidir,

7. Alınacak kan hacmi varsayılan 200ml ve 500 ml lik değerler ekranda seçilebilmelidir.

8. Alınacak kan hacmi, 990 ml kadar 10ml lik basamaklar halinde maksimum güvenli bir

şekilde ayarlanabilmelidir

9. Kan alımına; kefe üzerinde 5ml’den fazla kan toplanmasını takriben kefe otomatik

olarak karıştırma işlemine başlamalıdır,

10. Cihazın voltaj selektörü bulunmalıdır,

11. 220–240 VAC şebeke gerilimi 50/60hz ile çalışmalıdır.2 adet sigortası olmalıdır.

12. Cihaz her açıldığında otomatik olarak kendi kendini kalibre edebilmelidir,

13. Kan merkezi dışında sahrada kan alımı yapılabileceği düşünülerek şarj edilebilir

batarya ile de çalışabilmelidir.

14. Şarj edilebilir batarya ile yaklaşık olarak 45–60 tam kan bağışı yapılabilmelidir,

15. Kanın yavaş veya hızlı akışında alarm vermelidir(min.8–80 ve maks.81–240 ml/dk.)

16. Kan alımında geçen kan bağışlama süresini dakika ve saniye olarak ekranda

göstermelidir.

17. Maksimum kan alma süresini göstermek üzere ayarlanabilen bir güvenlik

kronometresi olmalıdır.

18. Kan alımı tamamlandığı zaman kıskacı ile işlemi durdurmalı sesli ve görsel uyarı

vermelidir,

19. Kan alım hızının 15 ml’nin altına düştüğünde kıskacı ile işlemi durdurmalı ve sesli ve

görsel uyarı vermelidir,

20. Kıskaç istenildiği zaman açılıp kapatılabilmelidir,

21. Ekranda kan alım miktarı, kan alım süresi ve kan akış hızını göstermelidir,

22. Enerji tüketimi 45 Va’yı geçmemelidir,

23. Ağırlık göstergesi 0-990ml arasında olmalıdır,

24. Arıza durumunda hata kodu ile arıza hakkında bilgi vermelidir,

25. Cihazın kullanımına dair kullanım kılavuzu olmalı ve hata kodlarını içermelidir

26. İstenildiği takdirde barkot okuyucu bağlanabilmelidir,

27. otomatik veri aktarımı yapabilmek için bilgisayar bağlantısı bulunmakta.

28. İstenildiği takdirde kablosuz veri aktarımı yapılabilmesi için kablosuz veri aktarım

modülüne sahip olmalıdır,

29. cihaz üzerinde bulunan bellek hafıza kartı sayesinde veri aktarımı yapılmasa da cihaz

bütün kan alma bilgileri hafızasında saklar ve bu bilgiler istenildiği zaman bellek kart

bilgisayara takılarak izlenebilir.

30. İstenildiği takdirde kan alımına ilişkin verilerin kaydedilmesi için bellek kartı

takılabilir olmalıdır,

31. 2048 adede kadar kan bağışının kaydedilebileceği dahili hafızaya sahip olmalıdır,

32. Cihaz 2 yıl garantili olmalı ve garanti bitiminden itibaren ücret karşılığında 10 yıl

teknik servis ve bakım garantisi olmalıdır.

33. Cihaz uluslar arası standartlara uygun olmalıdır

34. Kefenin tartma doğruluğu 300–600 ml arasında +-2 olmalıdır.

35. 93/42 EEC sınıflandırmasında, 1.sınıf medikal cihaz statüsünde olmalıdır.

SERTİFİKALAR

ü Teknik Servis için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

ü Teknik Servis için Sanayi ve Ticaret bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

ü Verilecek Cihazlar için T.C. Sanayi Bakanlığı Garanti belgesi olmalıdır.

ü Medikal Cihazlar yetkili satıcı firmanın satış ve servisi ISO 9001:2000 belgesinin kapsamında

olmalıdır.

Gilson Chrono-Log Delcon Medical Devices Genesis BPS Haemonetics® THE Blood Management Company Helmer Scientific Kansuk Laboratuarı Stago Group Develop Products and Solutions Origen Biomedical
Copyright © 2012-2014 Nanolab Medical Ürünleri
Çetintürk Bilgisayar